wszystkie kategorie
1 » Warunki Gwarancji2

Warunki Gwarancji

Gwarancja Producenta
 

Większość produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w jak najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Na stronie producenta znajdziesz też informację, czy Twój produkt jest objęty szybkim serwisem door-to-door.
Jeśli tak, zgłoszony do reklamacji produkt zostanie odebrany i zwrócony przez kuriera opłaconego przez gwaranta.
W warunkach gwarancji będzie również określony czas realizacji reklamacji przez producenta.

Zaznaczamy, że serwisowanie bezpośrednio w punkcie serwisowym producenta jest najszybszą formą realizacji reklamacji.
 

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragonu lub faktury) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu ważności gwarancji - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
 

Warunki gwarancji producenta:

1. Samsung - https://www.samsung.com/pl/support/warranty/
2. Huawei - https://consumer.huawei.com/pl/support/warranty-query/
3. LG - http://www.lg.com/pl/wsparcie/gwarancja
4. HTC - https://www.htc.com/pl/support/
5. Sony - https://services.sony.pl/supportmvc/pl/repair/
6. Honor - https://www.hihonor.com/pl/support/warranty-notice/
7. Lenovo - https://www.lenovo.com/pl/pl/services-warranty/


Gwarancja dystrybutora

 
Produkty z oznaczeniem gwarancji dystrybutora objęte są gwarancją w której sklep pełni role pośrednika pomiędzy Kupującym a dystrybutorem. Naprawa następuje w autoryzowanym serwisie dystrybutora po wcześniejszym zgłoszeniu jej przez Sprzedającego . W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą  telefonicznie pod numerem 881 066 515 lub drogą elektroniczną pod adresem sklep@smalltronic.pl a następnie wysłać urządzenie na adres:

Smalltronic.pl 
ul. Serocka 38
07-200 Wyszków

Zaleca się, by w ramach takiej reklamacji Kupujący wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://smalltronic.pl/reklamacja-f-5.html co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.


Gwarancja Sprzedawcy

 1. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 881 066 515 lub drogą elektroniczną pod adresem sklep@smalltronic.pl .
 2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://smalltronic.pl/reklamacja-f-5.html co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 3. Reklamowany towar należy wysłać na koszt Kupującego do siedziby Sprzedającego pod adres:

  Smalltronic.pl 
  ul. Serocka 38
  07-200 Wyszków

 4. Po zrealizowanej naprawie sprzęt zostaje odesłany na koszt Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego.
 5. W przypadku braku możliwości naprawy telefonu , zostaje on wymieniony na inny model bądź następuje zwrot środków.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 


Przejdź do strony głównej