wszystkie kategorie
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli Smalltronic.pl z siedzibą w Wyszkowie zwany dalej Sprzedawcą.

Wszystkie przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe chronione są z użyciem wybranych środków technicznych , organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Sklep internetowy www.smalltronic.pl zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór sprawdzonych rozwiązań na świecie.

Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik w każdej chwili posiada prawo do sprostowania (poprawiania) danych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Okres przetwarzania danych zależy od celu dla którego, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

 

Cel

Okres

Zawarcie przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą i jej wykonanie

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach podatkowych.

Założenie przez Użytkownika konta w Panelu Klienta na stronie www.smalltronic.pl

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

Zapisanie się przez Użytkownika do newslettera.

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

Wysyłanie informacji handlowej

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

Dokonanie przez Użytkownika reklamacji, zwrotu zakupionego przez Państwa produktu.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy, lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.

 


Niezależnie od celu przetwarzania danych na podstawie . art. 6 ust. 1 RODO Użytkownik zachowuje prawo do:

 • Uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane bądź przechowywane są Państwa dane osobowe;
 • Uzyskania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • Żądania od administratora uzupełnienia swoich danych osobowych.
 • Żądania od administratora usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, dla których były przetwarzane, bądź jeżeli nie uzasadnione będzie ich dalsze przetwarzanie tj. art. 6 ust. 1 RODO.

Przysługujące Państwu prawo możecie wykonywać wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail: sklep@smalltronic.pl

Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy, w tym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu o adresie www.smalltronic.pl

Dane osobowe Klientów pobierane są w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • dostosowania usług do potrzeb Klientów
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego (newsletter)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia oraz wywiązania się obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do niezbędnego minimum.

 

Polityka cookies

Polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "tymczasowe". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "tymczasowe" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może jednak znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej